Medlemsvillkor

Medlemsvillkor


Målet med föreningen

Målet med föreningen Sandby ideella Träningscenter är att bedriva idrottlig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Föreningen är en ideell verksamhet och alla intäkter till föreningen används för att bedriva och utveckla verksamheten. 


Medlemsvillkor 

Genom att betala medlemskap till föreningen blir du medlem och förbinder dig att följa följande regler. Alla som följer Sandby Ideella Träningscenters medlemsvillkor och stadgar är välkomna i föreningen. För personer under 18 år ställs faktura eller autogiro till målsman.  

 • Vi strävar efter att tillsammans skapa en bra träning och god atmosfär. Mobbing och krängande behandling är oacceptabelt och får inte förekomma. På gruppass är (huvud-)instruktören ansvarig för passets genomförande. Deltagare och föräldrar strävar efter att tillsammans med tränaren skapa goda förutsättningar för rolig och givande träning för alla. 


 • Visa hänsyn till medlemmar och övriga som vistas i lokalen. Exempelvis genom att tala i "normal samtalston”, att inte spela för hög musik och generellt ha ett respektfullt uppträdande mot övriga medmänniskor.


 • Var rädd om utrustningen. Detta gäller alla all typ av utrustning, både den som används i träning (på pass och i gym) och den utrustning som i övrigt finns i lokalerna. Utrustning får inte missbrukas eller användas på ett sätt som uppenbart leder till högt slitage eller till att den går sönder. Plocka undan efter dig och hjälp till att hålla snyggt och rent i och runt våra lokaler.


 • Betala medlems- och träningsavgifter i tid. För att träna hos Sandby Ideella Träningscenter krävs både medlemskap och träningskort. Jag som medlem vet att det är jag som har ansvar att förlänga mitt medlemskap och träningskort. Jag förbinder mig att betala de avgifter som hör till detta enligt anvisning. 


 • För betalning via fakura är åldersgränsen 18 år. För yngre medlemmar ställs faktura till målsman. Autogiro sker månadsvis i förskott. Betalas inte fakturan inom angiven tid förbehåller sig Sandby Ideella Träningscenter sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader. 


 • Träningskortet är personligt. Det är inte tillåtet att låna ut sitt träningskort eller släppa in någon annan.  Överträdelse av detta leder till omedelbar avstängning. Provträning sker efter registrering av provträning via hemsidan eller efter kontakt med kansliet eller tränare. 


 • Sandby ideella träningscenter hanterar personuppgifter bland annat för att hålla ordning i medlemsregister, betalningar, fördela ekonomiska stöd eller arrangera träningspass, läger och tävlingar. Hur vi hanterar personuppgifter kan du läsa mer om i vår integrititspolicy och under vår förening, "Dataskyddsförordningen (GDPR) och interitet".


 • Sandby Ideella Träningscenter är anslutet till riksidrottsförbundet. Detta innebär att oannonserade dopingkontroller kan förekomma. Det är förbjudet att bruka substanser som förekommer på WADAs dopinglista. Ett positivt dopingtest leder till omedelbar avstängning utan återbetalning. En vägran att på begäran lämna dopingprov likställs med ett positivt testresultat.


 • Som medlem förbinder jag mig att följa föreningens stadgar, regler och beslut som fattas av föreningens årsmöte, styrelse och verksamhetsledning. Jag förbinder mig också att följa övriga regler och villkor för verksamheten.  


 • Sandby Ideella Träningscenter har rätt att dra in medlemskapet ifall överträdelser mot ovanstående regler begås. Om så sker har medlemmen inte rätt till återbetalning.


 • Medlemskap kan avslås om det kan antas att vederbörande kommer motarbeta föreningens mål eller intressen. Medlemskap kan också avslås om man tidigare brutit mot reglerna ovan och kan antas göra det igen.  


Utträde ur föreningen

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen meddela styrelsen (t.ex genom kansliet) och anses då omedelbart lämnat föreningen. Medlem som inte betalat sin medlemsavgift för det senaste verksamhetsåret anses också ha begärt utträde. Medlemskapet upphör i så fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.