Om oss

Vår förening


Medlemmarna är föreningen - alla pengar tillbaka till verksamheten

Medlemmarna är föreningen


Sandby ideella Träningscenter är en ideell förening och alla intäkter går tillbaka in i verksamheten. Trots att arbetet bedrivs ideellt erbjuder vi en hög kvalitet och professionell träning. Att vi är en ideell förening innebär att vi kan hålla låga priser, men det innebär också en gemenskap och att vi har extra kul när vi tränar.

Anställda


Kansliet och klubbkoordinatorn är navet i föreningen - det är hit du som medlem i första hand vänder dig om du har frågor, synpunkter och idéer. Här hittar du Kansliets öppetider.

Milla Westerlund klubbkoordinator

Milla håller koll på att hela verksamheten funkar väl, håller kontakt med och mellan styrelsen, tränare och medlemmarna samt tar emot besökare under kanslitider.

Styrelsen


Styrelsen samordnar arbetet i föreningen och arbetar helt ideellt. Medlemmarna i styrelsen väljs normalt på 2 år vid årsmötet som hålls i april-maj varje år.

Magnus Blixt Ledamot

Magnus är ny gymansvarig i föreningen, men är nog redan ett bekant ansikte för många, särskilt för våra ungdomar. Han är idrottslärare på Killebäck och har ett stort ideellt engagemang inom fotboll och amerikansk fotboll.

Kerstin Larsson Kassör

Kerstin är kassör i föreningen och är ofta med på gymmets fitnesspass.

Kim Lindberg Suppleant

Kim är med i styrelsen som suppleant. Han tränar även mycket kampsport.

Irene Sassarsson Ledamot

Irene ör en av styrelsens ledamöter.

Björn Torstensson Ledamot

Björn är med i styrelsen som ledamot. Han håller även passet FMA.

Amanda Andersson Ledamot

Amanda har tränat judo sedan klubben startade och har nu brunt bälte. Hon gillar att tävla och ta sig an nya utmaningar. 

Lilian Elfver Sekreterare

Llian är sekreterare i föreningen. Hon är även ofta med på gymmets fitnesspass.

Mikael Kretz Ledamot

Mikael är en av styrelsens ledamöter, han är även tränare för en del BJJ-pass.

Annika Nordlund Ledamot

Annika är en av styrelsens ledamöter.

Eduardo Mauroy Ledamot

Eduardo är en av styrelsens ledamöter..

Stadgar


Vår verksamhet grundar sig i föreningens stadgar, som finns att läsa här. Formellt heter föreningen Sandby Judoklubb eftersom det var så verksamheten började. Vi bytte "tilltalsnamn" till Sandby Ideella Träningscenter i och med att vår verksamhet breddats. 

Dataskyddsförordning (GDPR) och integritet

Inom föreningen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera träningspass, läger och tävlingar. Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt.


Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat stadgarna med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vi har också tagit fram blanketter om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, Samtycke för behandling av uppgifter för barn eller om du vill begära att vi raderar dina personuppgifter.