Årsmöte 2023

Årsmöte 2023


Det är här vi bestämmer hur vi ska utveckla verksamheten under det kommande året.

Hur vill du att klubben ska utvecklas?


Var med och påverka - allas röster och åsikter är lika värdefulla!

Den 23 april kl. 10.00 är det dags för årsmöte för Sandby Ideella Träningscenter!

 

På årsmötet diskuterar och bestämmer vi som medlemmar i föreningen hur vi vill att verksamheten ska bedrivas framöver. Här väljs också förtroendevalda för nästa period. Har du ett förslag (motion) på hur föreningen ska utvecklas och skötas – passa på att skicka in det innan 9 april så tas det upp på årsmötet.


Ta gärna kontakt med valberedningen om du är intresserad av att engagera dig, har frågor eller tips om personer du tycker skulle passa bra i föreningens styrelse. Kontakta valberedningen på valberedningSandbyTC@gmail.com

 

Varmt välkommen!

Styrelsen för Sandby Ideella Träningscenter

 

Handlingar inför årsmötet:

Vill du nominera till uppdrag i föreningen?

För att föreningen ska fungera behöver vi hjälpas åt att driva den framåt. Du som medlem kan nominera en person till att var med i arbetet - antingen dig själv eller någon annan. Inför årsmötet föreslår Valberdningen vilka som ska ingå i styrelsen, men det är årsmötet som väljer vilka som ska få förtroendeuppdrag i föreningen.

Du kan nominera kandidater till styrelsen, valberedning och revisor.

För årsmötet 2023 är följande poster uppe för val:

  • Ordförande (2 år)
  • Sekreterare (2 år)
  • 2 Ledamöter (2 år)
  • 1 Fyllnadsval ledamot (1 år)
  • 2 Suppleanter (1 år)
  • 2-3 personer till valberedning (1 år)
  • 2 Internrevisorer (1 år)

Skicka in dina förslag till valberedningen genom att använda länken till höger. Valberedningen behöver ha dina förslag senast 9 april 2023.

Nominera till förtroendeuppdrag

 
 
 
 

Förslag till årsmötet - Vill du motionera? 

Årsmötet är det högsta beslutande organ vi har i föreningen. Det som bestäms här ska styrelsen och alla andra i föreningen följa. Har du en idé som du tycker styrelsen bör arbeta med under det kommande året? Lämna in en motion (ditt förslag) till årsmötet. Det behöver inte vara komplicerat skrivet, utan var tydlig med vad du vill. Motionen bör avslutas med: Därför tycker jag årsmötet ska besluta att... Tänk på att varje motion endast kan innehålla en sakfråga. Du kan däremot lämna in flera motioner.  Motionen måste var underskriven med ditt namn.


Skriv din motion i word eller liknande och skicka den via e-post till kansliet. Du kan också lämna in handskrivna motioner under kanslitid. Motioner ska enligt stadgarna vara inlämnade senast 14 dagar innan årsmötet, dvs senast  9 april 2023.