Vår förening

Medlemmarna är föreningen


Sandby ideella Träningscenter är en ideell förening och alla intäkter går tillbaka in i verksamheten. Trots att arbetet bedrivs ideellt erbjuder vi en hög kvalitet och professionell träning. Att vi är en ideell förening innebär att vi kan hålla låga priser, men det innebär också en gemenskap och att vi har extra kul när vi tränar.

Anställda


Kansliet och klubbkoordinatorn är navet i föreningen - det är hit du som medlem i första hand vänder dig om du har frågor, synpunkter och idéer. Här hittar du Kansliets öppetider.

Jenny Frej ekonomiansvarig

Jenny är den som håller koll på ekonomin.

Agnes Hevér klubbkoordinator

Agnes håller koll på att hela verksamheten funkar bra, håller kontakt med och mellan styrelsen, tränare och medlemmarna samt tar emot besökare under kanslitider.

Styrelsen


Styrelsen samordnar arbetet i föreningen och arbetar helt ideellt. Medlemmarna i styrelsen väljs normalt på 2 år vid årsmötet som hålls i april-maj varje år.

Emeli Adell Ordförande

Ordförande i Sandby Träningscenter. Emeli började i klubben som mamma till två judobarn. Numera är både hon och hennes man (Martin) mycket engagerade i klubben.

Anders Vilhelmsson Kassör

Anders är kassör i föreningen och är till vardags docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Han tränar mycket i gymmet och dyker ibland upp på thaiboxningen.

Amanda Andersson Ledamot

Amanda har tränat judo sedan klubben startade och har nu brunt bälte. Hon gillar att tävla och ta sig an nya utmaningar. 

Jörn Green Ledamot

Robert Berntsson Ledamot

Robert hittar du på Thaiboxningspassen.

Lucas Novik Suppleant

Han älskar träning och drivs av att få och dela med sig av sin kunskap.

Emma Lundvall Vice ordförande

Vice ordförande i styrelsen och utbildad kost- och hälsocoach. Idag älskar Emma all form av träning och vill gärna hjälpa andra att hitta samma glädje och hälsa.

Erika Nielsen Sekreterare

Erika är sekreterare i föreningen. Hon har en bakgrund inom taekwondo och tränar nu mera thaiboxning och mycket i gymmet.

Karin Cavallin Ledamot 

Karin hittar du på Thaiboxningspassen. Men hon har också barn och man som tränar i klubben. 

Magnus Blixt Ledamot

Magnus är ny gymansvarig i föreningen, men är nog redan ett bekant ansikte för många, särskilt för våra ungdomar. Han är idrottslärare på Killebäck och har ett stort ideellt engagemang inom fotboll och amerikansk fotboll.

Magnus Dellrup Suppleant

Stadgar


Vår verksamhet grundar sig i föreningens stadgar, som finns att läsa här. Formellt heter föreningen Sandby Judoklubb eftersom det var så verksamheten började. Vi bytte "tilltalsnamn" till Sandby Ideella Träningscenter i och med att vår verksamhet breddats. 

Dataskyddsförordning (GDPR) och integritet

Inom föreningen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera träningspass, läger och tävlingar. Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt.


Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat stadgarna med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vi har också tagit fram blanketter om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, Samtycke för behandling av uppgifter för barn eller om du vill begära att vi raderar dina personuppgifter.