Judo

För judokas


Artighet - Mod - Ärlighet - Ära - Ödmjukhet - Respekt - Självkontroll - Vänskap

Judo

Judo är en kampsport som inkluderar kast och mattkamp. Judo utvecklar självdisciplin, respekt för sig själv och andra, ger hjälpmedel för lärande, självförtroende, koncentration och ledarskap, samt fysisk koordination, kraft och flexibilitet. För dem som vill finns det möjlighet att tävla inom judo.Gradering

Inom Judo har man bälten som visar hur långt man kommit i sin utveckling. Vi följer svenska judoförbundets kunskapskrav för olika bälten. För de lägre graderna har man oftast tillräcklig kunskap om man deltagit på tillräckligt många träningar och tävlingar, medan det för de högre graderna ställs hårdare krav på kunskap.


Inom Sandby judo är det tränaren som bestämmer när det är dags att gradera (visa upp kunskap för att få ett högre bälte). Behörig tränare kontrollerar kunskaperna, antingen på ordinarie träning eller på speciella graderingstillfällen. När man blivit godkänd får man sitt nya bälte. Bälten kostar 100 kr och faktureras av klubben.


Barnbälten används till och med de år judokan fyller 14 år.

Judopass

Ett Judopass har man för att kunna identifiera sig vid tävlingar och spara sina bevis på vilka olika grader man klarat och mycket mer. När man gradar till gult bälte är det dags att skaffa ett judopass.

Till judopasset behövs två passfoton (skolfoton eller liknande går också bra). Det ena sätts i judopasset och det andra på en kopia som sparas för dokumentation. Kostnaden för ett judopass är 150kr och kan beställas via kansliet.

Läger och tävlingar

Varje år kan man som judoka delta i flera läger och tävlingar - om man vill.

Din tränare kan berätta vad som är på gång just nu. Se också våra aktiviteter.


Det finns olika tävlingar man kan delta i.

Pokaljakten - en "träningstävling" inom Griffin-klubbarna. Här kan alla vara med! Målet är att vi ska träna på att tävla, dömma och arrangera tävlingar.

Skåneserien - är den första större tävlingen du kan vara med på. Här tävlar man upp till och med 4 KYU. Det finns ca 4 tävlingar under ett år, utspritt i Skåne. Ofta brukar vi stå som värdar för den andra tävlingen under året. Målet med Skåneserien är också att vi tränar på att tävla och vågar prova något nytt i en tävnligssituation.

Sydcupen - är för dig som har orange bälte eller högre (från 4 KYU). Här deltar även internationella judokas.

Judoord 

Några judoord som är bra för dig som utövare och/eller förälder att känna till.   

Dispensansökan

Barnbälten

Vuxenbälten, elev

Vuxenbälten, mästare

Dojo

Träningslokalen

Gi

Träningsdräkt

Hajeme

Börja

Mate

Sluta

Rei

Hälsa/buga

KYU

Elevgrad

DAN

Mästargrad

Judons kodord

Artighet

Mod

Ärlighet

Ära

Ödmjukhet

Respekt

Självkontroll

Vänskap

Pokaljakt i Genarp januari 2017
Pokaljakt i Genarp januari 2017
Pokaljakt i Genarp januari 2017
Pokaljakt i Genarp januari 2017
Pokaljakt i Genarp januari 2017
Pokaljakt i Genarp januari 2017
Pokaljakt i Genarp januari 2017
Pokaljakt i Genarp januari 2017
Pokaljakt i Genarp januari 2017
Pokaljakt i Genarp januari 2017
Pokaljakt i Genarp januari 2017
Pokaljakt i Genarp januari 2017
Pokaljakt i Genarp januari 2017
Pokaljakt i Genarp januari 2017
Pokaljakt i Genarp januari 2017

Team Griffin 

När du tränar och tävlar inom Sandby Judo tillhör du också Team Griffin. Team Griffin är ett samarbete mellan Sandby Judo, Söderskogs IF och Eslövs Budo för att skapa gemenskap mellan klubbarna. Som medlem i Team Griffin är du alltid välkommen på de andra klubbarnas träningar och på tävlingar sammarbetar vi så att vi blir ett större gäng och har roligare. 

Så här knyter du ditt bälte