Gymregler

Gymregler

Följande ordningsregler gäller vid träning på Sandby Ideella Träningscenters gym:

Visa hänsyn till övriga individer i lokalen. Exempelvis genom att tala i "normal samtalston”, att inte spela för hög musik och generellt ha ett respektfullt uppträdande mot övriga medmänniskor.


Var rädd om utrustningen. Exempelvis genom att inte släppa hantlar i golvet eller att släppa maskinernas viktmagasin. Utan lägg kontrollerat ner hantlarna och följ med i rörelsen när maskinernas viktmagasin sätts ner.


Utför träning på anvisade platser. Exempelvis genomförs marklyft och olympiska lyft endast på lyftarplattformen.


Plocka undan vikter och annan utrustning efter nyttjande.


Använd rena skor och lämpliga träningskläder. Undantaget är lyftarplattformen där träning i strumplästen är tillåten.


Medlemskontroller utförs då och då av personer knutna till föreningen t.ex. styrelsemedlemmar eller kanslist. Därför skall alltid gymkort medföras vid träning.


Registrera alltid kortet i kortläsaren vid inpassering (även om kansliet är bemannat). Detta bland annat på grund av försäkringsskäl.


Kortet är personligt. Att låna ut kortet eller att släppa in någon annan än sig själv tillåts inte. Överträdelse av detta leder till omedelbar avstängning. (All provträning sker EFTER bokning med kansliet.)


Sandby Ideela Träningscenter är anslutet till riksidrottsförbundet. Detta innebär att oannonserade dopingkontroller kan förekomma. Substanser enligt WADAs dopinglista är förbjudna att bruka och positivt dopingtest leder till omedelbar avstängning utan återbetalning. En vägran att på begäran lämna dopingprov likställs med ett positivt testresultat.


Jag som medlem är medveten om att jag har ansvar för att förlänga mitt medlemskap och förbinder mig till att betala avgifter efter anvisning.


Under kontakt – vår förening kan du hitta information kring våra villkor samt kring hur vi hanterar personuppgifter enl GDPR.


Sandby Ideella Träningscenter har rätt att dra in medlemskapet ifall överträdelser mot ovanstående regler begås.