Årsmöte 2019

Årsmöte 2019

6 APRIL

Årsmöte 16.00 

Årsmöte 2019


Det är här vi bestämmer hur vi ska utveckla verksamheten under det kommande året.


Hur vill du att klubben ska utvecklas? Var med och påverka - allas röster och åsikter är lika värdefulla!


 
 
 
 

Nominera till förtroendeuppdrag

 

(inga inkomna)

Handlingar inför årsmötet:

Vill du nominera till uppdrag i föreningen?

För att föreningen ska fungera behöver vi hjälpas åt att driva den framåt. Du som medlem kan nominera en person till att var med i arbetet - antingen dig själv eller någon annan. Inför årsmötet föreslår Valberdningen vilka som ska ingå i styrelsen, men det är årsmötet som väljer vilka som ska få förtroendeuppdrag i föreningen.


Du kan nominera kandidater till styrelsen, valberedning och revisor. För årsmötet 2019 är följande poster uppe för val:

  • Vice ordförande (1 år)
  • Kassör (2 år)
  • Ledamöter (1 år)
  • Suppleanter (1 år)
  • 2-3 personer till valberedning (1 år)
  • 2 Internrevisorer (1 år)


Skicka in dina förslag till valberedningen genom att använda länken till höger. Valberedningen behöver ha dina förslag senast 23 mars 2019.

Förslag till årsmötet - Vill du motionera? 

Årsmötet är det högsta beslutande organ vi har i föreningen. Det som bestäms här ska styrelsen och alla andra i föreningen följa. Har du en idé som du tycker styrelsen bör arbeta med under det kommande året? Lämna in en motion (ditt förslag) till årsmötet. Det behöver inte vara komplicerat skrivet, utan var tydlig med vad du vill. Motionen bör avslutas med: Därför tycker jag årsmötet ska besluta att... Tänk på att varje motion endast kan innehålla en sakfråga. Du kan däremot lämna in flera motioner.  Motionen måste var underskriven med ditt namn.


Skriv din motion i word eller liknande och skicka den via e-post till kansliet. Du kan också lämna in handskrivna motioner under kanslitid. Motioner ska enligt stadgarna vara inlämnade senast 14 dagar innan årsmötet, dvs senast 23 mars 2019.


© 2017 Sandby Träningscenter. Lundavägen 2, 247 34 Södra Sandby. Alla rättigheter reserverade.

Swish, 123 512 47 97. Bankgiro, 653-4788. Organisationsnummer, 802453-8715.